Tất cả bài viết

Các huyệt đạo ở cổ (Phần 2)

Các huyệt đạo ở cổ (Phần 2)

25/ Huyệt Thiên Trụ25.1/ Giải thích tên gọiTừ “Thiên” có ý nghĩa chỉ phần cơ thể bên trên xương quai xanh, từ “Trụ” biểu thị trụ cột, xà nhà, tức là những vị trí quan...

Các huyệt ở cổ (Phần 1)

Các huyệt ở cổ (Phần 1)

19/ Huyệt Liêm Tuyền19.1/ Giải thích tên gọiTừ “Liêm” có nghĩa là thành liêm, là góc cạnh, là một bên, là ngẫu nhiên. Còn từ “Tuyền” có nghĩa là suối nước, nguồn nước. Huyệt Liêm...

Các huyệt đạo ở đầu (Phần 4)

Các huyệt đạo ở đầu (Phần 4)

15/ Huyệt Khúc Sai15.1/ Giải thích tên gọiTừ “Khúc” có nghĩa là uốn khúc quanh co, chuyển biến gấp khúc, ý nghãi tà môn đã chuyển thành các góc cạnh, mặt khác từ “Sai” có...

Các huyệt đạo ở đầu (Phần 2)

Các huyệt đạo ở đầu (Phần 2)

6/ Huyệt Hoàn Cốt6.1/ Giải thích tên gọiTừ “Hoàn” có nghĩa là một hàn rào vây quanh ngôi nhà, vì hàng rào không có những chỗ hư hỏng cho nên nó có ý nghĩa là...

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng